Privaatsuseeskiri

Andmete töötlemise põhimõtted

Teie isikuandmete vastutustundlik kaitsmine on meie jaoks oluline. Isikuandmete töötlemise poliitikas kirjeldatakse, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil kogutakse. Andmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate seadustega ning isikuandmete töötlemisel lähtume alati Teie huvidest, õigustest ja vabadustest.

Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Koduvaip jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Koduvaip tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on SilverGrey OÜ, registrikoodiga 12041530 , aadressiga Kasesalu 8-18, Ääsmäe küla, Saue vald, Harjumaa, 76402.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Koduvaip kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks kauplustes ja e-poes ning Koduvaip püsikliendiprogrammi opereerimiseks.

Koduvaip töötleb järgmisi isikuandmeid:

 • nimi
 • aadress
 • telefoninumber
 • e-maili aadress
 • info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib Koduvaip töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

Koduvaip edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Üksnes Koduvaip määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

Isikuandmete jagamine ja edastamine

Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a:

 • Transpordiettevõtetele, kui see on vajalik e-poest sooritatud ostu kohaletoimetamiseks.
 • Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale KEVIN (UAB “KEVIN EU“). Ostjate kui maksjate isikuandmeid töödeldakse Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusest ja ELi isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuete kohaselt.
 • E-kirjade edastusteenuse pakkujale, turundusmaterjalide ja uudiskirjade edastamiseks, juhul, kui Te olete sellega eelnevalt nõustunud.
 • Veebikeskkonna arendajale osas, milles see on vajalik selle tõrgeteta toimimise tagamiseks.
 • Kolmandate osapooltega, kellega ettevõtte koostööd teeb. Kui Teie isikuandmeid otsustatakse jagada ettevõtte partneritega, töödeldakse neid andmeid vastavalt isikuandmete töötlemise juhistele ning üksnes nendel eesmärkidel, mis on kooskõlas ettevõtte andmekogumise eesmärkidega
 • Juriidilistel põhjustel riigiasutustele (nt politseile ja maksuametile).
 • Kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele.

Eelnimetatud juhtudel töötlevad partnerid saadud andmeid sõltumatute isikuandmehalduritena lähtuvalt oma privaatsuspoliitikast ja juhistest.

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

Kliendil on seoses oma isikuandmetega kasutada seadusest tulenevaid õiguseid:

 • õigus taotleda juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele;
 • õigus nõuda andmete parandamist;
 • õigus nõuda andmete kustutamist;
 • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel (sh isikuandmete analüüsi  ehk n-ö profileerimist)
 • õigus loobuda uudiskirjadest/personaalsetest pakkumistest

Vaata ka: küpsiste kasutamine