Müügitingimused

1. Üldtingimused, ulatus ja kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Koduvaip.ee (edaspidi Koduvaip) omanik SilverGrey OÜ vahel Koduvaip vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Koduvaip veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3. Koduvaip jätab endale õiguse tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides muuta või täienda Müügitingimusi ja Privaatsuseeskirja. Muudatuste korral avaldatakse uued reeglid Koduvaip veebilehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Koduvaip veebilehel.

2. Hinnainfo

2.1 Veebipoes märgitud kauba hinnale võib lisanduda täiendavaid tasusid, sealhulgas transpordikulu või haldustasu, vastavalt Müügitingimustes sätestatule. Lisanduvate tasude suurus sõltub Kliendi ostukorvi väärtusest ja Kliendi poolt valitud tarneviisist. Ostetud toodete hinnale lisanduvad kulud arvutatakse ja märgitakse Teie ostukorvis tellimuse vormistamisel.

2.2 Kui tellimus on esitatud enne Müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Koduvaip veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.3 Koduvaip veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.koduvaip.ee.

2.4 Koduvaip saab toote hinda pärast tellimuse kinnitamist muuta üksnes juhul, kui esineb mõni tehniline või muu Müüjast mitteolenev põhjus. Sellisel juhul, kui Te ei ole nõus toodet uue hinnaga soetama, on Teil võimalik oma tellimusest loobuda 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Müüjalt hinna muutumise kohta info saamisest. Tellimuse tühistamise korral tagastatakse Teile kogu Teie poolt makstud summa.

3. Ostukorv, tellimuse vormistamine ja makseviisid

3.1 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikanud lingile “Lisa korvi”.

3.2 Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus“. Tellimuse vormistamiseks vajutage lingile „Mine maksma” ning Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3 Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed. Vajadusel valige tarneviis ning kui olete tellimuse makseviisi valinud vajutage “Esita tellimus”. Enne tellimuse esitamist saate tutvuda Koduvaip veebipoe müügitingimustega ja kinnitada seda eraldi valikus linnukesega. Ekraanile kuvatud tellimuse kinnituses leiate kõik andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega.

3.4 Toodete eest on võimalik tasuda (valik võib olla piiratud müüja valikul):
• Tellimuse esitamisel, kasutades pangalinki koduvaip.ee poolt määratud makseteenust pakkuva isiku (UAB “KEVIN EU“) vahendusel. Tutvu KEVIN makse algatamise ja kontoteabe teenuste osutamise reeglitega.
(Isikuandmete vastutav töötleja on SilverGrey OÜ, registrikoodiga 12041530 , aadressiga Kasesalu 8-18, Ääsmäe küla, Saue vald, Harjumaa, 76402. Vaata ka privaatsuseeskiri).
• PayPal veebipõhise rahvusvahelise maksesüsteemi kaudu (PayPal Holdings Inc.).
• Pangaülekandega arve alusel.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1 Juhul kui valite toodete eest tasumise arve alusel, siis tuleb see tasuda 3 päeva jooksul alates arve väljastamisest. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul alates arve väljastamisest seda tasunud.

4.2 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist SilverGrey OÜ pangakontole.

4.3 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Koduvaip veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartnerile Itella Estonia OÜ, DPD Eesti AS või AS Eesti Post (Omniva).

5.2 Koduvaip veebilehel kaupade juures näidatud kohaletoimetamise tähtajad (esilehel tootepildi allosas ning toote vaates nii lühikirjelduses kui ka lisainfos) kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Koduvaip veebipoe pangakontole. Maksimaalne tarneaeg on neli nädalat.

5.3 Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. SilverGrey OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.4 Koduvaip veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Koduvaip veebipood ei saanud mõjutada või ette näha (vääramatu jõud).

5.5 Kui olete oma paki kätte saanud, vaadake palun alati üle selle seisukord ning vigade ilmnemisel kirjutage info@koduvaip.ee või võtke ühendust telefonil (+372) 5666 15 90.

6. Tagastamisõigus

6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Ostetud kaup ei kuulu tagastamisele, kui kaup on spetsiaalselt kliendile eritellimuse alusel valmistatud või ostetud. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja ei tohi olla kasutatud.

6.2 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus.

6.3 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.4 Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Koduvaip veebipood on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6.5 Kliendile tagastatakse tema poolt tasutud tellimuse summa, sealhulgas kättetoimetamiskulu, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba ostust taganemise avalduse esitamisest. Juhul, kui tellimus tagastatakse osaliselt, tagastatakse kättetoimetamiskulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.

6.6 Kauba tagastamise kulud kannab Tarbija, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

6.7 Kliendi poolt tasutud tellimuse summat ei tagastata enne, kui tagastatav kaup on jõudnud Koduvaip veebipoe lattu.

6.8. Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ega muudetud. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagastatava kaubaga tagastada ka kingitused, mis antud tootega kaasas olid. Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, vastutab tarbijast Klient tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (jaekaubanduse kaupluses).

7. Pretensioonide esitamise õigus

7.1. Müüja vastutab kaubal lasuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Teile üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, välja arvatud juhul kui Te teadsite või pidite teadma kaubal lasuvast puudusest lepingu sõlmimisel. Tarbijalemüügi puhul vastutab Müüja kauba puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2 Puuduseks, mille eest Müüja vastutab, ei peeta kaubal lasuvaid kahjustusi, mis on tekitatud Müügitingimuste punktis 5.4 sätestatud viisil, sealhulgas puudused, mis on tekkinud kokkupuutel kemikaalidega, kuumusega, teravate esemetega, niiskusega või muul sarnasel viisil või juhul, kui toodet ei kasutatud ette nähtud viisil või hoiustati valesti. Sellisel juhul ei ole Teil õigust nõuda Müüja kulul kahjustuste kõrvaldamist, toote asendamist ega raha tagastamist.

7.3 Puudusega kauba vahetamine, tagastamine ja parandamine toimib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, eelkõige vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus kasutada võlaõigusseadusest tulenevaid õiguskatisevahendeid, sealhulgas nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Koduvaip kulul vastavalt Müügitingimustes sätestatule. Puudustega kauba parandamise, asendamise ja tagastamise tingimused on reguleeritud Müügitingimuste punktis 8.3.

8. Muud tingimused

8.1. Kõiki Koduvaip külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Klientide andmeid töödeldakse vastavalt Privaatsuseeskirjas sätestatule, jälgides kehtivaid andmekaitsenõudeid.

8.2. Koduvaip tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.3. Teie ja Koduvaip vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille info on leitav SIIN või Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendav platvormi poole, mis on leitav SIIN. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.4. Kui Teil on Koduvaip veebipoe osas pretensioone või küsimusi, palume need saata e-kirjaga aadressile info@koduvaip.ee või helistada telefonil: (+372) 56661590.

Vaata ka: