Postitatud

Mida tähendavad hooldustähistuse tingmärgid vaipade tootesiltidel

Tingmärgid vaipade hooldamiseö

Hooldustähistuse tingmärgid

Tekstiiltoodete valmistamisel kasutatavate kiudude, materjalide ja viimistluste paljusus ning puhastusmeetodite areng teevad raskeks ja tihti võimatuks ainult toodet üle vaadates otsustada, milline puhastustoiming on sobivaim.

Graafiliste tingmärkide süsteem on välja töötatud GINETEX -i (The International Association for Textile Care Labelling) poolt, aitamaks eelkõige tarbijaid, aga ka pesulaid puhastustoimingute valimisel.

GINETEX asutati Pariisis 1963. aastal. Kasutatavad tingmärgid on enamikus riikides registreeritud kaubamärgid, mistõttu ei tohi neid reprodutseerida, väljastada ega kasutada ilma GINETEX-i sõlmitud litsentsilepinguta.

GINETEX-i tingmärgid on ka osa rahvusvahelisest standardist ISO 3758. See rahvusvaheline standard kehtestab graafiliste tingmärkide süsteemi, mis määrab tekstiiltoodete tähistamise ja annab vajalikku informatsiooni tootele hooldustoimingu kestel võimaliku pöördumatu kahju vältimiseks, ja määrab kindlaks nende tingmärkide kasutamise hooldustähistuses.

Tingmärkide tähendused

Hoolduse tingmärgid vaipadel